.

Haai, my naam is Maree!

Ek het lankal geleer dat 'n mens jouself moet wees - na-apery is selfmoord en buitendien, wie is beter of meer interessant as jy self? Ek weet ook dat vir alles is daar 'n teenoorgestelde - binne/buite, bo/onder, wit/swart, negatief/positief en ek het ook al geleer dat 'n mens 'n keuse het en dat daar niks is wat jy ''moet'' doen nie - die ding is net om 'n besluit te neem en dit dan te DOEN. My groot voorliefdes is kuns, diere (veral voëls), die natuur, tuinwerk, die kus, skryf, spoelklippe, kerse, die kleur Oranje, Herfs, Lente, Somer, Winter, rekenaartegnologie, my MAC, kristalle, mense, my Land Rover en die Heelal.


Die toekoms hou wonderlike dinge in vir die mensdom - laat ons dit met vreugde ontvang!

dankbaar vir - die reuk van blomme vroeg in die oggend :: hierdie perfekte koppie stomende tee :: 'n taak wel gedaan :: Muesli en piesangs vir ontbyt :: 'n paar uur om te doen net wat ek wil :: 'n venster vol sonlig :: JOU!

::

Monday, April 8, 2013

Jou Reg om Ryk te Wees en in Oorvloed te LeweWat ookal gesê mag word ten gunste van armoede, die feit bly staan dat dit nie moontlik is om 'n ware volledige en suksesvolle lewe te ly tensy jy ryk is nie. Niemand kan tot hul volle potensiaal in talent en siel ontwikkel sonder baie geld nie. Om die siel te ontplooi en talent te ontwikkel moet jy die nodige items hê, en jy kannie die nodige items bekom tensy jy die geld het on dit te koop nie.

Dis Nie Omtrent die Geld Nie - Dit Gaan Oor die Vryheid om die WARE Jy te Wees.

'n Persoon ontwikkel siel en liggaam deur gebruik te maak van dinge, en ons gemeenskap is so georganiseerd dat dit geld verg om dinge te besit. Derhalwe moet die basis vir alle ontwikkeling die kennis wees van hoe om ryk te word.

In die aanleer van die wetenskap om ryk te word, lê 'n dieper les, nie net een van om welgesteld te wees nie, maar watter tipe persoon jy word in die proses van ryk word, want die een kannie sonder die ander gebeur nie.

Die oogmerk van die lewe is ontwikkeling en alles wat lewe het 'n onvervreemdbare reg tot alle ontwikkeling wat moonlik is. 

'n Persoon se lewensreg bedoel hy het die reg om vrylik gebruik te maak van alles moontlik om sy volle geestelike, spirituele en fisiese potensiaal te bereik; in ander woorde, die reg om ryk te wees.

In hierdie artikel sal ek nie oor rykdom praat in 'n figuurlike manier nie. Om waarlik ryk te wees  bedoel nie dat jy tevrede hoef te wees met net 'n bietjie nie. Niemand behoort tevrede te wees met 'n bietjie as hy kapabel is om meer te gebruik en meer te geniet nie. Almal behoort alles te hê wat bydra tot mag, elegansie, skoonheid en die oorvloed van die lewe. Om met minder tevrede te wees is sondig.

Die persoon wat alles besit wat nodig is om die lewe ten volle te geniet is ryk, en geen persoon sonder baie geld kan alles besit wat hy wil hê nie. Die lewe is só ver gevorderd en so ingewikkeld dat die mees ordinêre man of vrou groot rykdom benodig om 'n lewe te ly wat naastenby aan volheid grens. Die begeerte om alle moontlikhede te realiseer is diep gewortel in die menslike natuur; dit is inherent dat ons die hoogste toppunt wil bereik.

Sukses in die lewe is om te word wat jy wil wees.

En jy kan alleenlik bereik wat jy wil wees deur gebruik te maak van dinge en jy kan alleenlik gebruik maak van dinge soos jy ryk genoeg word om dit te koop.

Daar is niks mee verkeerd om ryk te wil wees nie. Die begeerte vir weelde is eintlik 'n begeerte vir 'n ryker, voller, meer oorvloedige lewe - en daardie begeerte is prysenswaardig. Die persoon wat nie oorvloed begeer nie, is abnormaal en dieselfde gaan vir die persoon wat nie meer geld begeer nie.

Daar is drie beweegredes of motiewe waarvoor ons lewe:

Ons lewe vir die liggaam,
Ons lewe vir die intellek,
Ons lewe vir die siel of gees. 

Geen een van hierdie is beter of heiliger as die ander nie; almal is ewe begeerlik en geen een van die drie - liggaam, intellek of siel - kan ten volle bestaan as een van die ander te na gekom word nie. Dit is nie reg of edel vir die siel om die liggaam te ontken nie, en dit is verkeerd vir die intellek om die liggaam of die siel te ontken.

Ons weet almal wat gebeur as ons net vir die liggaam lewe en geen aandag aan ons intellek of gees bestee nie. So ons kan dus sien dat 'n waarlike sinvolle lewe alleenlik moontlik is deur die totale uitdrukking wat ons gee aan liggaam, intellek en gees.

Wat enigeen ookal sê, niemand kan gelukkig of tevrede voel tensy die liggaam volmaak werk in al sy funksies nie, en dieselfde is waar vir die intellek en siel of gees. Waar ookal daar 'n tekortkoming is, is daar onvervulde begeerte.

'n Persoon kannie ten volle lewe in 'n liggaam sonder kos, gemaklike kleding en 'n warm skuiling nie. Rus en rekreasie is ook nodig vir die liggaam.

Niemand kan volkome lewe in intellek sonder boeke of die tyd om hulle te lees nie, sonder om te reis en waar te neem nie, of sonder intellektuele geselskap nie. Om die intellek te stimuleer moet ons omring wees deur kunstige voorwerpe en skoonheid wat ons kan gebruik en waardeer.

Om 'n volkome geestelike lewe te ly moet 'n mens liefde hê en liefde word volle uiting ontken deur armoede.

'n Persoon se allerhoogste geluk is te vinde in die skenking van voordele aan sy geliefdes; die liefde se mees natuurlike en spontane uiting is deur iets te skenk aan 'n ander. Die individu wat niks het om te gee nie, kan nie sy regmatige plek volstaan as 'n ouer, 'n burger of 'n menslike wese nie.

Dit is deur die gebruik van materiële dinge dat 'n mens volle lewe vind vir die liggaam, ontwikkeling van die intellek vind en waardeur die siel ontvou. Dit is derhalwe van uiters belang vir elke individu om ryk te wees.

Dit is heeltemal aanvaarbaar dat jy begeer om ryk te wees. As jy 'n normale persoon is kan jy nie help om dit te begeer nie. En dit is heeltemal aanvaarbaar dat jy al jou aandag toespits op die wetenskap van hoe om ryk te wees want dit is die mees belangrikste en grootmoedigste van alle studies.

As jy hierdie studie verwaarloos, verwaarloos jy jou diens aan jouself en aan die mensdom, want jy kan geen groter diens lewer as om die meeste van jouself te maak nie.

Ons lewe vir die liggaam,
Ons lewe vir die intellek,
Ons lewe vir die gees.

Geeneen van dié is beter of heiliger as die ander nie... 

:: 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...